Hjem - Lions Sydlolland

Menu

Vi hjælper

Lions Sydlolland blev startet den 27. september 1997
af borgere i de tidligere Rødby og Holeby kommuner.

 Vi mødes den 2. torsdag i måneden under hyggelige   former i vores eget klublokale.
 På disse møder foregår den overordnede gennemgang af   aktiviteter og behandling af ansøgninger m.m., mens det   detaljerede arbejde foregår i en række udvalg.
 Der er en god blanding af alm. klubmøder, foredrag og   besøg på forskellige virksomheder, institutioner m.m..
 Vi er for tiden 19 medlemmer. Lige som mange andre   foreninger ledes klubben af en bestyrelse med en   præsident (formand) i spidsen. Vedkommende er valgt
 for 2 år ad gangen.
 Det er vigtigt for os at slå fast, at alt arbejde udføres ved   hjælp af frivillig ulønnet arbejdskraft.
 Der er ikke kun klubber i Danmark.
 Lions  International blev grundlagt 1917 af Melvin Jones,   Chicago, USA.
 Vil du vide mere så kan vi henvise til vor Lions Danmarks   hjemmersider: www.lions.dk
 Hensigten med organisationen er at skabe og medvirke
 til  fællesskab og forståelse for medmenneskelige behov   blandt alle folkeslag ved at tilbyde sig med engagement i   samfundet og til international forståelse.
                                                   Lions - Vi hjælper

 

Følg Lions